ładowanie akumulatora

Czy można przeładować akumulator? Oznaki i przyczyny

Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od postępów w technologii silników spalinowych, niezbędny pozostaje akumulator, który uruchamia pojazd oraz zasila elektroniczne urządzenia kontrolne i wszelkie systemy. W miarę użytkowania i upływu czasu poziom naładowania akumulatora maleje, co wymusza konieczność jego doładowywania.

Czy można przeładować akumulator?

Tak, przeładowanie akumulatora ma miejsce, gdy poziom jego naładowania przekracza zalecany próg napięcia. Może to być spowodowane uszkodzonym ładowarką, nieprawidłowym użytkowaniem lub innymi problemami z systemem ładowania. Przeładowanie może prowadzić do nadmiernego nagrzania się akumulatora, a w skrajnych przypadkach nawet do jego eksplozji.

Oznaki przeładowania akumulatora samochodowego

Przeładowanie akumulatora manifestuje się poprzez szereg objawów świadczących o jego awarii. Znajomość tych objawów może pomóc w uniknięciu katastrofalnych skutków.

Zmniejszenie poziomu elektrolitu

Dotyczy to starszych akumulatorów kwasowo-ołowiowych z korkami wentylacyjnymi, gdzie można zauważyć niższy poziom roztworu elektrolitowego, wymagający częstszego uzupełniania. Jest to sygnał problemów z cyklem ładowania.

Nadmierne nagrzewanie się

Przeładowanie powoduje wrzenie elektrolitu, co skutkuje nadmiernym nagrzewaniem się akumulatora do poziomu uniemożliwiającego dotknięcie go. Należy zauważyć, że normalny proces ładowania również podnosi temperaturę akumulatora, jednak nie jest to tak intensywne.

Uwalnianie gazów

Przy szybkim ładowaniu akumulatora zbyt wysokim natężeniem, dochodzi do uwalniania wodoru i innych gazów przez wentyle. Świadczy to o szybkim parowaniu elektrolitu, co jest widoczne podczas ucieczki gazów z akumulatora.

Puchnięcie i pęknięcia

W szczelnych akumulatorach brak jest możliwości ucieczki nagromadzonych gazów, co prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnętrznego i puchnięcia akumulatora. Można zauważyć wybrzuszenia boków akumulatora lub pęknięcia na plastikowej obudowie. Inne oznaki deformacji akumulatora również wskazują na przegrzewanie spowodowane przeładowaniem.

Zobacz również: Czy akumulator żelowy można ładować prostownikiem

Przyczyny przeładowania akumulatora samochodowego

W normalnych warunkach, akumulator w pojeździe jest ładowany przez alternator podczas jazdy. Alternator, obracając się razem z silnikiem, wytwarza elektryczność, która jest magazynowana w akumulatorze, utrzymując go w stanie gotowości do uruchomienia pojazdu. Jednak wiele czynników wpływa na zdolność ładowania akumulatora, dlatego oprócz awarii alternatora, do przeładowania akumulatora mogą przyczynić się także inne czynniki. Oto przyczyny przeładowania akumulatora:

Zły regulator napięcia alternatora

Regulator napięcia to urządzenie kontrolujące ilość napięcia dostarczanego do akumulatora wraz z obracaniem się alternatora. Napięcie alternatora zmienia się wraz z obrotami silnika, jednak regulator napięcia zapewnia, że akumulator otrzymuje stałe napięcie, zbliżone do 14 – 14,5 wolta, co pozwala na ciągłe ładowanie akumulatora. Awaria regulatora napięcia może skutkować dostarczaniem do akumulatora wyższych napięć, co prowadzi do jego przeładowania.

Wadliwy alternator

Zazwyczaj awaria alternatora skutkuje wytworzeniem zbyt małego lub żadnego napięcia, co prowadzi do szybkiego rozładowania akumulatora i jego uszkodzenia. Jednak możliwe jest także przeładowanie akumulatora przez alternator, szczególnie przy użyciu niekompatybilnego alternatora lub awarii czujnika prądu akumulatora. Czujnik ten służy głównie do określania rzeczywistego napięcia akumulatora. Jeśli ulegnie awarii, akumulator zostanie zasilany nadmiernym napięciem w celu kompensacji, co skutkuje jego przeładowaniem.

Niewłaściwe użycie ładowarki do akumulatorów

Jeśli pojazd nie jest używany przez długi czas, akumulator stopniowo traci swój stan naładowania. Nie oznacza to konieczności wymiany akumulatora, lecz wskazuje, że nie ma on wystarczającej ilości ładunku do uruchomienia silnika. W takich przypadkach konieczne jest użycie ładowarki do akumulatorów, aby przywrócić jego stan naładowania. Podobnie postępuje się w sklepach, gdzie akumulatory przechowywane na półkach stopniowo tracą ładunek, co wymaga ręcznego doładowania ich do odpowiedniego napięcia.

Jednak problem przeładowania (lub niedoładowania) często wynika z użycia ładowarek do akumulatorów. Ponieważ wielu użytkowników nie wie, jak prawidłowo używać ładowarki samochodowej, może to prowadzić do nieprawidłowego naładowania akumulatora. Najczęstszą praktyką jest pozostawienie akumulatora na ładowarce przez całą noc. Może to być niezwykle szkodliwe dla żywotności akumulatora, ponieważ jest on przeładowywany przez przedłużony czas, co powoduje nieodwracalne uszkodzenia.

Oprócz przedłużonego czasu ładowania, używanie nieodpowiednich ustawień ładowarki, takich jak ampery, napięcie, niewłaściwe połączenia czy nawet niekompatybilna ładowarka, może prowadzić do przeładowania i przegrzewania akumulatora, co skutkuje jego uszkodzeniem lub w najgorszym przypadku: eksplozją. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących ładowarki oraz akumulatora. Pozwoli to określić odpowiednie ustawienia, połączenia i czasy ładowania, zapewniając bezpieczny i skuteczny proces ładowania.

Wadliwa ładowarka do akumulatorów

Tanie i podrabiane ładowarki do akumulatorów są obecnie powszechne, co jest prawdopodobną przyczyną uszkodzenia akumulatora. Jeśli masz starą ładowarkę do akumulatorów, istnieje szansa, że uległa awarii, co powoduje problemy podczas ładowania akumulatora.

Wadliwa ładowarka może ładować akumulator zbyt szybko lub zbyt wysokim napięciem lub amperażem, co nie tylko spowoduje przeładowanie akumulatora, ale także może spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Niektóre ładowarki są przeznaczone wyłącznie do użytku z określonymi typami akumulatorów, a używanie niekompatybilnej ładowarki może także uszkodzić akumulator.

Zobacz również: Czy można jeździć bez pompy powietrza wtórnego